MONTERING

Bygg og Glass har erfarne fagfolk som kan utføre monteringsarbeidet raskt og effektivt.

Vi har 5 års garanti på utført arbeid ved montering av dører og vinduer fra monteringsdato.

Garantien er funnet å være i henhold til kjøpsloven.

Dette garantibevis skal sikre deg rett til reklamsjon dersom det skulle være nødvendig.

For Bygg og Glass As
Åsa M. Arnthorsdottir
Dagli leder

BYGG OG GLASS PÅ ARBEID - MONTERING AV SKIVEDØR​

BYGG OG GLASS PÅ ARBEID - MONTERING AV VINDUER

KONTAKT OSS

BYGG OG GLASS AS

TELEFON
+47 23 23 03 00
E-POST: post@byggogglass.no
ADRESSE:
Postboks 2430, Solli
2021 Oslo
ÅPNINGSTIDER
Mandag – Fredag
08:00 – 16:00